– Tidigare försök att höja kvinnors löner enbart genom låglönesatsningar har inte gett tillräckligt resultat. Nu har LOs förbund enats kring en ny modell som bygger på både klass och kön. Vår förhoppning är att denna metod ska förbättra löneläget för felavlönade kvinnor, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin