Efter de senaste årets fackliga motgångar i EG-domstolen satte Europarlamentet i dag ned foten genom att rösta igenom en resolution med krav på att bland annat se över utstationeringsdirektivet.
   Resolutionen är skriven av Jan Andersson (s) som är ordförande i EU-parlamentets sysselsättningsutskott.
   – Europaparlamentet tog idag avstånd från ett Europa där vi konkurrerar med löner och arbetsvillkor. Parlamentet klargör att domstolens tolkning av utstationeringsdirektivet inte stämmer överens med lagstiftarens avsikt, säger Jan Andersson i en kommentar.
   I resolutionen krävs att den fria rörligheten för tjänster, en av EU:s grundprinciper, inte får överordnas grundläggande fackliga rättigheter.
   Parlamentet vill också ha tydligare regler för att bekämpa så kallade brevlådeföretag som användas för att kringgå lagen i värdlandet.