– EU-kommissionen har gått igenom alla EU-direktiv som sjöfolk helt eller delvis står utanför och ställer frågor om det. Nu ska sjöfacken och redarna försöka komma överens om svaren. I vissa fall kommer det nog att bli svårt, säger Sekos vice ordförande Tomas Abrahamsson som också sitter ordförande för kommittén för den sociala dialogen.
Undantagen finns i olika omfattning. Sjöfolket står till exempel helt utanför EU:s utstationeringsdirektiv, något som Tomas Abrahamsson är kritisk till.
– Det är frågan om social dumpning inom Europa. Kommer en portugisisk arbetare till Sverige för att jobba ska han ha svenska villkor efter en tid. Men kommer det en portugisisk matros och jobbar på en svenskflaggad båt har han inte samma rättigheter. I Sverige fixar vi det ändå tack vare våra kollektivavtal, men det saknas en europeisk laglig grund.
Det räcker att gå till grannlandet Danmark för att se att sådana regler behövs. Där betalar danska redare polska löner till polska sjömän i danskflaggade fartyg – en tvist som gått till EU-domstolen.
Om fack och arbetsgivare kommer överens i den sociala dialogen kan deras avtal upphöjas till direktiv utan att behandlas av EU-parlamentet.