Enligt EU bör alla länder ange en färdplan för att fler arbetsplatser, med social trygghet och lika möjligheter för de anställda, ska skapas.
Från fackligt håll välkomnar man kampanjen även om man tycker att den borde ha kommit mycket tidigare.
Enligt Internationella arbetsorganisationen ILO är det över 12 miljoner barn som årligen utsätts för tvångsarbete och fler än 2 miljoner arbetare dör varje år i arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar.
Att vara fackligt aktiv är på många håll förenat med livsfara och bara under förra året mördades 145 människor runt om i världen på grund av deras fackliga engagemang.