Webbdebatten är en av följderna efter folkomröstningarna i Frankrike och Holland som slutade med ett nej till en ny konstitution för EU.
Debatten förs nu separat på 20 olika språk, men kommissionen lovar sammanfatta och översätta mellan språkområdena. Debatten ska utgöra underlag till diskussioner på toppmötet i juni.
europa.eu.int/debateeurope