– Övergångsregler hade gett oss tid att finna lösningar på de problem regeringen pekat på. De borgerligas kritik mot regeringens förslag till övergångsregler handlar inte om att de värnar de nya EU-medborgarnas rättigheter. Tvärtom så ser de nu chansen att en gång för alla bryta ned den svenska modellen med starka fackföreningar, kollektivavtal och löntagarskydd.
Seko hade tillsammans med Transport och Byggnads begärt övergångsregler av arbetsmarknadsskäl.
Åtta av EU:s nuvarande medlemsstater har infört krav på arbetstillstånd för medborgare i de nya medlemsstaterna under en övergångsperiod; Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Luxemburg, Portugal och Tyskland. Fler länder överväger fortfarande att införa någon form av övergångsregler.