– Avtalet är ett stort steg mot att minska lönegapet mellan de olika länderna i Östersjöområdet. Jag hoppas att letterna kommer att följa i våra spår, säger Kaia Vask som är ordförande i Emsa.
Det treåriga avtalet är ett resultat av långdragna förhandlingar med rederiet Tallink och tre entimmasstrejker i de tre hamnar som trafikeras: Stockholm, Helsingfors och Tallin.
Det nya avtalet ger en minsta löneökning på 16 procent under det första året, där maskinpersonal får en extra pott som garanterar en löneökning på omkring 23,5 procent. År två blir löneökning 9 procent och år tre 6 procent, med förbehåll för inflationstakten i landet.
Dessutom införs ett nytt tjänsteårstillägg i april nästa år. De som varit anställda minst fyra år får då en ytterligare löneökning på 5 procent, medan de som varit anställda minst nio år för ett extra lönelyft på 10 procent.
– Det är ett bra avtal, särskilt med hänsyn till det ekonomiska läget i Estland, och de ombordanställda är nöjda. Vi är mest nöjda med att vi äntligen fick ett tjänsteårstillägg, det har vi diskuterat i sex-sju års tid.