– Risken ökar för att våra medlemmar ska råka ut för olyckor om de tvingas ut och arbeta när det fortfarande stormar, säger Sekos förbundsordförande Janne Rudén.
Det är ett resultat av de långvariga strömavbrotten efter stormen Gudrun i vintras som regeringen lagt förslaget om kompensation till elkunderna vid elavbrott.
Syftet är att långvariga elavbrott ska undvikas då det blir dyrt för elbolagen. Efter 12 timmar börjar det kosta pengar och sedan blir det dyrare och dyrare ju längre tid elavbrottet varar.
– Vi är mycket kritiska till det här. Risken är att elbolagen skickar ut folk att arbeta medan det ännu stormar och då kan det vara farligt, säger Janne Rudén.
Vid träffar med departementet har Seko pekat på riskerna med att införa reglerna men hittills utan att få något gehör för invändningarna.
– Man säger att vi får använda arbetsmiljölagstiftningen om jobben är farliga men det är fel väg att gå. Man ska inte lägga över ansvaret på ett enskilt skyddsombud som tvingas ta beslut om ett skyddsombudsstopp eller ej.
Förslaget från regeringen innebär också att nätföretagen ska få ökade möjligheter att producera el i reservkraftsaggregat. Dessutom införs krav på trädsäkra regionnät för att minska risken för större elavbrott.