För två och en halv månad sedan hyllades Erik Olsson för samgåendeavtalet mellan Posten AB och Post Danmark. Han presenterades som ny vd för det gemensamma nya storbolaget. Nu får han sparken.
– Vi tycker att det är olyckligt att den här situationen uppstått. Men om en vd inte har ägarens hundraprocentiga förtroende så går det inte att utföra sitt arbete på ett bra sätt, säger Alf Mellström som hänvisar till Postens ordförande Marianne Nivert.
Erik Olsson ersätts tillfälligt av Lars G Nordström, som är styrelseledamot och tidigare koncernchef i Nordea samt styrelseledamot i Teliasonera och Viking Line.
Lars G Nordström ska också leda arbetet med att förbereda samgåendet med Post Danmark.
Arbetet med att rekrytera ny vd och koncernchef till Posten inleds omedelbart.
Erik Olsson får enligt sitt avtal med Posten en uppsägningstid på 12 månader samt ett avgångsvederlag på 12 månadslöner. Han har arbetsplikt under uppsägningstiden.
I en skriftlig kommentar konstaterar koncernfacket i Posten att Erik Olsson har gjort ett bra arbete som koncernchef. De skriver också att man under de fem år han varit chef för Posten har haft en god relation med honom.