–Vi menar att det är förbjudet att ingå avtal som strider mot det gällande kollektivavtalet, och som har helt andra lönenivåer. Vi kommer att tvista om varje sådant kontrakt mellan enskilda och företaget, säger Thomas Gorin Weijmer, ombudsman på Seko.

Oro för sänkta löner på Pågatågen

Nyhet

–Vi tänker inte underlätta för Arriva att sänka lönerna på Pågatågen, säger han.

Arriva vill sänka löner för tågvärdar

Arriva Sverige tar över trafiken från Arriva Tåg den 1 december och i samband med det har företaget ensidigt lanserat en ny tjänst, kundvärd, istället för dagens tågvärd, och samtidigt tagit fram en ny lönetrappa. Seko har sagt nej till de nya lönerna och menar att nuvarande avtal även reglerar de arbetsuppgifter som kundvärdarna ska ha.

Seko anser att det nu gällande kollektivavtalet ska fortsätta gälla efter 1 december. Och att alla som har ett kontrakt i dag, fast eller visstid, ska gå över till det nya bolaget med sina nuvarande villkor. De som har fast anställning har sina villkor skyddade ett år framåt i tiden.

Timmisar uppmanas tacka nej

Lars-Åke Persson, ordförande för Seko på Pågatågen, säger att klubben känner till att en handfull timanställda fått erbjudanden om fast jobb och lägre lön.

–Vi rekommenderar inte någon timanställd att skriva på avtalet. Istället så ska de gå över med sina nuvarande tidsbegränsade avtal. Det blir svårt att komma ur ett felaktigt avtal efteråt, säger han.

Thomas Gorin Weijmer lägger stort ansvar på arbetsgivarorganisationen Almega, där Arriva är medlem.

–Almega har slutit ett centralt avtal med oss som binder medlemsföretagen till de lokala avtalen Men Almega verkar oförmögna att ta ansvar för det och se till att bolagen följer avtalen.