A-kassan för Service och Kommunikation meddelar att man inte kommer att ta emot några förskottsinbetalningar av fackavgiften för 2007.