SJ riskerar böter på 250 000 kronor om man inte gör en skriftlig riskbedömning kring bemanningen på vissa typer av motorvagnståg, bland annat pendel- och regionaltåg, senast den 1 oktober.
   Det meddelar Arbetsmiljöverket i ett vitesföreläggande och ger alltså SJ fyra månader att inkomma med bedömningen.
   I föreläggandet hänvisar arbetsmiljöverket till ett regeringsbeslut som förbjuder SJ att köra liknande typer av motorvagnståg, de så kallade Reginatågen, om inte minst en person förutom föraren tjänstgör på tåget. Bakom det beslutet ligger bedömningen att den psykiska pressen på föraren blir alltför stor vid ensamarbete.
   Arbetsmiljöverket anser nu att det resonemanget borde gälla övriga typer av motorvagnståg som SJ använder.