Efter att Flextronics Networks Services blev uppköpta och företaget ombildades till Relacom har de anställda i företaget ifrågasatt nattarbete, eftersom de lokala avtal som reglerade det blev uppsagda inför affären.
Nu vill Seko pröva frågan.
– Vi har informerat ett hundratal medlemmar i två arbetsledarområden i Göteborg om vår tolkning. Nu väntar vi bara på ett fall att driva till prövning. Vi har informerat företaget om att vi har för avsikt att lägga ett tolkningsföreträde så snart någon mot sin vilja beordras jobba natt, säger ombudsman Christer Klingener som ansvarar för övergångsförhandlingarna från Flex till Relacom..
Efter det att facket lagt tolkningsföreträde enligt medbestämmandelagen gäller fackets mening tills dess att tvisten slutligt har prövats.