– Satsningen på fjärravlästa elmätare är ett skäl till att vi behöver mer folk. Det ska bytas elmätare över hela landet, säger Maria Hagelberg, informationschef på Eltel.
Det man behöver är beredare, projektledare och montörer på elsidan men även en del teletekniker ska anställas.
Geografisk finns de nya jobben spridda över hela landet men med en koncentration till Mellansverige och söder därom.
Eltel är en el- och telekoncern med sammanlagt 6 000 anställda i flera länder i norra Europa. I företaget ingår bland annat det som tidigare var Swedia networks som i sin tur var en avknoppning av Telias teletekniker.