Det är drift- och underhåll av transmissionsutrustningar som Eltel Networks i framtiden ska svara för och nyanställningarna pågår för fullt.
Eltel, tidigare Swedia Networks, söker teletekniker med ljus och lykta och raggar bland annat från Ericsson, Song och Flextronics.
Senare under året räknar Eltel med att ytterligare några hundra personer behöver nyanställas som följd av att konjunkturen vänt uppåt för telekomföretagen.
Trots att Flextronics förlorat en del kontrakt räknar man inte med någon övertalighet utan nya avtal ska trygga sysselsättningen.