Avtalet ger sammanlagt 7,3 procent fördelat på 2,6 procent första året, 2,6 andra året och 2,1 det tredje året.
Arbetstidsfrågorna har hänskjutits till en partssammansatt arbetsgrupp.
Avtalet gäller från 1 april i år till sista mars 2007.
Seko och Efa har även slutit avtal om ett nytt arbetsmiljöavtal som bland annat innehåller skrivningar om hur företagshälsovården ska bedrivas.