Det var i november 2004 som fackförbundet Byggnads med stöd av Elektrikerförbundet satte den lettiska byggfirman Laval i blockad för att tvinga dem att teckna kollektivavtal på ett skolbygge i Vaxholm. Laval stämde sedan de båda fackförbunden till Arbetsdomstolen som i sin tur skickade vidare frågan till EU.
Under dagens förhandlingar kommer såväl Byggnads som Lavals advokater från Svenskt Näringsliv att tala.
Den svenska regeringen, som försvarar fackets linje, kommer också att vara på plats.
Målet anses ha stor betydelse för fackförbundens möjligheter att försvara kollektivavtalen och den svenska modellen på arbetsmarknaden.
Thomas Abrahamsson är övertygad om att EG-domstolen går på fackets linje.
– Allt annat skulle vara en sensation. Då får vi en situation där företagen tar in utländska arbetare till löner långt under våra.
Lönedumpningen skulle drabba tiotusentals Sekomedlemmar, befarar han.
– Det skulle börja på anläggningssidan för att sedan sprida sig till spårtrafik, post och andra områden.
Målet har väckt stort intresse inom EU och regeringar från 15 medlemsländer har yttrat sig. EG-domstolen väntas komma med ett avgörande under våren.