Det blev utfallet i EG-domstolen i det så kallade Vikingmålet.
Det var när det finska rederiet Viking Line i oktober 2003 ville flagga ut passagerarfärjan Rosella från Finland till Estland för att sänka löner och försämra arbetsvillkoren som Sjömansunionen varslade om stridsåtgärder och sökte stöd hos ITF. Eftersom ITF:s huvudkontor ligger i London valde arbetsgivaren att lämna in stämningen till brittisk domstol, som är ökänt fackföreningsfientlig. Den brittiska domstolen valde att be EG-domstolen om ett förhandsbesked i målet.
– EG-domstolen ger facket rätt att bekämpa lönedumpning. Domstolen gör klart att den fria rörligheten måste kunna inskränkas om den leder till försämringar för arbetstagarna. Det är också LO:s uppfattning. Fri rörlighet är bra om det leder till bättre löner och levnadsvillkor för löntagarna och inte reduceras till ett verktyg för kapitalet och företagen i syfte att pressa lönerna.
Det säger LO:s avtalssekreterare Erland Olauson i en kommentar till Viking Line-domen. Han ser domen som en stor seger för den europeiska fackföreningsrörelsen.
Men även arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv ser positivt på dagens dom.
– Domstolen slår fast att rätten att vidta stridsåtgärder som inskränker etableringsfriheten inte är obegränsad. Stridsåtgärderna måste ha ett legitimt ändamål, annars strider de mot EG-rätten. Det välkomnar vi, säger Lars Gellner, Svenskt Näringslivs arbetsrättschef i sin kommentar.
Domen ansluter därmed till vad EG-domstolens generaladvokat Poiares Maduro kom fram till i sitt förslag till avgörande i målet mellan Finska Sjömansunionen / Internationella Transportarbetarefederationen, ITF, och det finska färjerederiet Viking Line i slutet av maj i år.
EG-domstolen konstaterar också att det ska vara en nationell domstol som avgör om det anställdas jobb och arbetsvillkor verkligen är i fara eller är allvarligt hotade i det enskilda fallet.