Det säger Jan Öhman, ombudsman på Seko Energi Mellansverige om situationen i södra Sverige efter stormens härjningar.
Från hela Sverige och även Tyskland och Polen har personal lånats in för att bringa ordning i kaoset.
Att stormen var extrem råder ingen tvekan om men Janne Öhman menar att konsekvenserna blivit värre än nödvändigt på grund av den politik som energibolagen drivit under de senaste åren.
– Mycket av nätet är nedkört och underhåll och återinvesteringar är eftersatt. Inom energibranschen har man kraftigt skurit ner reinvesteringarna i nätet. Från att tidigare haft en beräknad livslängd i nätet på 30 år så är man idag uppe i 100 år.
Jan Öhman pekar också på att man har gjort sig av med mycket kompetens i företagen genom att drastiskt minska personalstyrkan.
– Idag har man färre depåer och driftcentraler än tidigare samtidigt som man tunnat ut bemanningen som arbetar med linjerna. Sådant får naturligtvis konsekvenser, säger han.
Enligt Jan Öhman är för närvarande nästan allt folk från mellersta och norra Sverige utlånat. Bara en mindre beredskapsstyrka finns kvar.
– Och vad händer då om något skulle inträffa i norra Sverige, säger han.