Mikael Hedlund, lokförare och klubbordförande, beskriver kraven som Seko drev i avtalsförhandlingarna som i grunden självklara.

– Det är ganska låga anspråk, sådant som borde ligga även i arbetsgivarnas intresse.

Det har handlat bland om att slippa sena schemaändringar och att lokförare inte ska jobba ensamma ombord. 

”Oacceptabelt resultat”

Men slutresultatet av förhandlingarna har väckt hård kritik. Ett par frågor lades i arbetsgrupper. Schemaändringar har reglerats om, men Mikael Hedlund är inte imponerad.

– De flesta är rörande överens om att det inte kommer hjälpa någon att planera livet bättre.

Hans klubb, en lokförarklubb inom SJ i Stockholm, är initiativtagare till det öppna brev till Sekos förbundsstyrelse som 21 Sekoklubbar inom spårtrafiken nu har skrivit under. 

”Vi kräver en förklaring till detta oacceptabla förhandlingsresultat och antidemokratiska agerande”, skriver de och kräver ”de ansvarigas” avgång.

Ombudsmän kopplades bort

Utöver avtalets innehåll gäller ilskan hur förhandlingarna gått till. 

Arbetet har tidigare skrivit om att den ombudsman, Thomas Gorin Weijmer, som lett förhandlingarna för Sekos räkning fick lämna dem i ett kritiskt slutskede. Han blev ersatt av Sekos avtalssekreterare Ulrika Nilsson, som slutförde förhandlingarna tillsammans med förbundsordföranden Gabriella Lavecchia. 

Ytterligare en ombudsman ska ha fått lämna i ett sent skede.

I det öppna brevet skriver de 21 klubbarna att deras ombudsmän har åsidosatts och att man kommit ur avtalsrörelsen med en överenskommelse långt under den ursprungliga ambitionsnivån. 

”Inte rätt väg att gå”

– Utifrån de uppgifter vi har känns det för jävligt, som att man har nedvärderat hela den demokratiska processen vi haft för att ta fram krav inför avtalsrörelsen och som ombudsmännen varit delaktiga i från start, säger Mikael Hedlund om situationen.

Varför väljer ni att ta upp det i ett öppet brev?
– När vi inte känner att vi får svar på våra frågor på normal väg behöver vi organisera oss.

21 klubbar, eller klubbstyrelser, har skrivit under det öppna brevet. Men det finns över 50 klubbar inom spårtrafikområdet och alla företrädare för dem är inte övertygade om att det här är rätt väg att gå.

– Jag tror inte att det är rätt väg framåt. Jag tror att det är kontraproduktivt rent av, säger Fredrik Stangel, klubbordförande för Green Cargo Öst.

”Missnöjd med avtalsrörelsen”

Han säger att Seko består av mer än spårtrafik, och att splittring inte gynnar förbundet.

Det är främst formuleringen om att personer i förbundsstyrelsen agerat antidemokratiskt han vänder sig emot.

– Det är absolut inte samma sak som att säga att jag tycker att det som hänt är bra eller att jag är nöjd med avtalet. Jag är mycket missnöjd med avtalsrörelsen och hur den skötts, men det är inte samma sak som att säga att någon agerat odemokratiskt och utanför sitt mandat.

Klubbstyrelsen på Gren Cargo Öst har dock inte beslutat något om brevet än. De har ordinarie möte först nästa vecka och har inte hållit något extramöte på grund av brevet. 

Även företrädare för andra klubbar har valt att inte underteckna brevet. En av dem säger till Arbetet att det känns lite drastiskt att komma med så hårda krav när man inte vet vad som hänt, och när avtalet ännu är så pass nytt. Men han vill inte vara med i artikeln med namn.

– Det här är en så känslig fråga. Jag vill inte öka splittringen mellan klubbarna, säger han.

Artikeln är tidigare publicerad i Arbetet som tillsammans med Sekotidningen och sju andra titlar ingår i LO Mediehus.