150 kronor dyrare varje månad ska avgiften till a-kassan bli. Om avgiften idag ligger på cirka 100 kronor kommer den efter en borgerlig seger att höjas till 250 kronor i månaden. Man säger att det ska bli mindre lönsamt att vara arbetslös. Pengarna ska istället användas till att sänka inkomsten för låg- och medelinkomsttagare enligt Sveriges radios Ekot.
– Det är redan oerhört stora krav på arbetslösa, säger Melker Ödebrink, föreståndare för Sekos a-kassa. De måste vara aktivt arbetssökande annars får de ingen ersättning. De måste vara beredda att flytta på sig för att få jobb. Drygt en tredjedel av dem som bara är med i a-kassan och inte facket anger till oss att det är av ekonomiska skäl.
Han menar också att redan idag betalar många indirekt en högre avgift eftersom de får mindre i a-kassa än 80% av sin lön. Hos Seko är det så många som hälften som berörs.
– Att höja a-kasseavgiften är också ett hot mot den solidariska principen, säger Ödebrink. Om självfinansieringen överstiger ersättningen, som den redan gör för små kassor, drar man sig ur samarbetet som finns i SO och klarar sig istället på egen hand.
Fotnot: SO står för Arbetslöshetskassornas samorganisation. Självfinansieringen, medlemsavgifterna, täcker endast de administrativa kostnader en arbetslöshetskassa har. Själva ersättningen finansieras helt av statliga medel.