Genom att anställa någon som varit arbetslös, haft sjukpenning, rehabiliteringspenning eller liknande i mer än ett år, kan privata arbetsgivare och offentliga arbetsgivare som bedriver affärsverksamhet slippa betala arbetsgivaravgifter för den personen i upp till 10 år.