Det har varit en mörk vecka när det gäller arbetsmiljö – under några dagar har sex personer avlidit på jobbet. Något som fått Arbetsmiljöverkets generaldirektör, Mikael Sjöberg, att agera.
Arbetsmiljöverket ska nu undersöka om det skett några förändringar avseende rutiner och efterlevnad av regler ute på arbetsplatserna.
En delrapport ska vara klar redan före midsommar. Slutrapporten ska lämnas innan augusti månads utgång.
Resultatet kan komma att innebära att Arbetsmiljöverket tar krafttag mot vissa branscher och/eller företag.
Förra året omkom 73 personer på jobbet plus 6 utländska arbetstagare under arbete i Sverige, som enligt EU-statistik räknas som sysselsatta i sina hemländer och därmed ingår i hemlandets arbetsskadestatistik. Antalet dödsfall är en ökning jämfört med åren 2000-2004.