Olyckan inträffade då den 24-årige montören tillsamman med två arbetskamrater skulle byta en isolator som gått sönder på en 10 kV ledning.
På grund av att isolatorn var trasig hade ledningen kommit i kontakt med den tvärgående järnbalk som sitter högst upp i stolpen.
Under arbetet ska ledningarna vara frånkopplade och jordade. Montören hade förberett jordningen genom att sätta ner ett jordspett i marken som en jordlina var fästade vid.
En kollega skulle sedan åka iväg för att göras en frånkoppling av strömmen. Under tiden började montören klättra upp en bit i stolpen. Jordlinan hade han hängt i sin säkerhetssele.
När han kommit cirka sex meter upp i den tretton meter höga stolpen fick han plötsligt ström genom kroppen. Mannen blev medvetslös och gled ner längst stolpen i sin säkerhetssele.
Trots att kollegorna satte igång upplivningsförsök kunde mannens liv inte räddas.