På måndagen hölls det första samrådsmötet där LO tillsammans med Svenskt Näringsliv och regeringen gemensamt diskuterade hur Sverige ska agera efter domen i EG-domstolen.
   – Det var ett sansat, lågmält och konstruktivt möte, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.
   Han framhåller att det råder stor samsyn på flera punkter, bland annat att det ska tillsättas en utredning med uppgift att se över svensk lagstiftning. Man är också överens om att det måste gå snabbt. Utredningsdirektiv håller som bäst på att tas fram.
   Vad som bör bli resultatet av utredningen råder dock delade meningar om. Arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen gick på måndagen ut med krav på lagstadgade minimilöner och begränsning av konflikträtten. Organisationen anser att det är konsekvensen av domen.
   Men för LO är lagstiftning otänkbart och där får de stöd från arbetsmarknadsministern.
   – Min grundsyn är att avtal alltid är bättre än lag och parterna har ett stort ansvar för avtalen. Men tillsammans tittar vi på den relevanta lagstiftningen, säger Littorin.
   De lagar det handlar om är dels utstationeringslagen som ska reglera villkoren för företag som tillfälligt är verksamma i ett annat land, dels Lex Britannia som ger facket rätt att kräva svenska kollektivavtal av utländska företag.

Tidigare artiklar
Byggnads fick stryk i EG-domstolen
Svensk besvikelse över EG-domstolens utslag
   ”