Torolf Jansson fick avslag när han sökte dispens för att få fortsätta köra tåg trots aspergerdiagnos. Detta trots att han kört prickfritt i 30 år.

Seko backade upp honom och efter många rättsliga turer slog Högsta förvaltningsrätten så fast att Torolf Jansson visst kunde köra tåg och han fick sin dispens.

– Men under den här processen tyckte vi att det blev tydligt att Transportstyrelsen diskriminerat honom. Den har dragit generella slutsatser utifrån en diagnos och så kan man inte göra. Torolf fick aldrig någon individuell prövning, säger Carina Lindberg, förbundsjurist på Seko.

Så Torolf Jansson stämde Transportstyrelsen på 200 000 kronor för att han inte fick någon individuell prövning av sin dispensansökan.

I tingsrättsförhandlingarna, som nu avslutats, har Transportstyrelsen bland annat hävdat ett en person med aspergerdiagnos inte klarar av att hantera oförutsedda händelser och därför är olämpliga att köra tåg.

– Så är det ju inte. Det är väldigt individuellt. Torolf berättade i rätten om flera sådana händelser och om den uppskattning han fått för att han löst dem så bra.

Hon tycker också att det är uppseendeväckande att Transportstyrelsen hänvisar till de regler som finns.

– Det var ju de själva som införde de reglerna när vi började driva Torolfs fall från början och nu säger de att de bara följer reglerna.

Dom väntas den 7 april.