Bland många faktorer menar han att det är viktigt att bilen är relativt ny och att den har antisladdsystem.
– På de mer arbetsbetonade fordonen är det särskilt viktigt med antisladdsystem eftersom de är mer benägna att välta. Idag har 97 procent av alla nya personbilar antisladdsystem som standard. När det gäller mer arbetsbetonade fordon är det dock annorlunda. Där kan det vara så att antisladdsystemet inte är standard utan är tillval.
– Väljer man bort anti-sladdsystemet har man ingen koll på arbetsmiljölagens intentioner, säger Claes Tingvall.
Han understryker att det också är viktigt att bilarna är så nya som möjligt.
Anledningen är att krocksäkerheten förbättrats avsevärt under senare år.
Någon exakt tidpunkt för när bilarna blev säkrare är svår att ange men under slutet av 90-talet blev bilarna bättre ur säkerhetssynpunkt.
På Vägverkets hemsida kan man gå in och se vilka krav verket ställer på de bilar som den egna personalen använder.
– Vår kravlista är bra. Den har även spridits till många andra länder, säger Claes Tingvall.
leif.andersson@sekotidningen.se

HUR SÄKER ÄR DIN BIL?
På Euro NCAP:s webbplats kan du titta på testresultaten och de filmade krocktesterna.
Sök Du kan också kolla hur bra DIN bil klarade NCAP:s krocktest.
Läs också Vägverkets kravlista för de bilar som används av personalen.”