• Posten AB och Post Danmark ska gå ihop. Samgåendet beräknas vara klart i slutet av året.
• Huvudkontoret för det nya koncernbolaget hamnar i Stockholm. Vd blir Postens nuvarande vd Erik Olsson. Styrelseordförande blir Post Danmarks ordförande Fritz H Schur.
• Det sammanslagna bolaget kommer att ha en årlig omsättning på cirka 45 miljarder kronor och drygt 50.000 anställda.
• Posten AB och Post Danmark fortsätter som separata bolag i koncernen. Logistikverksamheterna samlas i ett bolag. Strålfors blir kvar. Post Danmarks 25 procent i belgiska De Post/La Poste ligger i det nya bolaget.
• Respektive lands kollektivavtal och arbetsrättslagstiftning fortsätter att gälla i bolagen.
• Svenska staten ska äga 58,2 procent i det nya bolaget. Danska staten och riskkapitalbolaget CVC tillsammans 38,8 procent. Det gemensamma bolagets anställda och ledning 3 procent.
• Danska postanställda äger redan 3 procent av Post Danmark. Nu ska svenska postanställda erbjudas att köpa 3 procent av svenska Posten AB.
• Posten AB ska ge en extra utdelning till staten på 1,4 miljarder kronor före samgåendet.
• Svenska staten får lika stor röstandel som den danska staten och CVC tillsammans. En liten röstandel tillfaller anställda och ledning.
• Facken får rätt till 3 arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelsen.
• Avtalet innehåller en klausul om framtida ägarspridning genom en börsnotering.
• Posten och Post Danmark räknar med betydande samordningsvinster. Enbart inom IT, inköp och administration beräknas de ge en besparing på en miljard kronor per år.