– Vi måste vara självkritiska och konstatera att staten helt enkelt inte skött det här avtalet på ett riktigt sätt, säger Rikstrafikens generaldirektör Staffan Widlert.
– Det här avtalet är ju väldigt illa skött ända från början, då Sjöfartsverket hade ansvaret. Sen tog Rikstrafiken över och vi har haft alldeles för liten uppföljning. Tilläggsavtalet för snabbfärjorna är väldigt, väldigt dåligt. Jag tror inte att den som skrev på avtalet förstod vad det innebar.
Det var år 2004 som Rikstrafiken, på näringsdepartementets uppdrag, gick igenom flera upphandlingsavtal. I avtalet om färjetrafiken till Gotland hittade de flera oklarheter. Då man inte kunde komma överens med rederiet, Destination Gotland, höll Rikstrafiken inne en del av ersättningen till rederiet medan gick frågorna vidare till en skiljenämnd.
Nu har skiljenämnden gett rederiet rätt på alla punkter utom en.
Därför måste nu Rikstrafiken betala ut 300 miljoner till Destination Gotland för åren 2004 till 2006. I gengäld får rederiet betala tillbaka 11 miljoner kronor.
Rikstrafiken måste också betala alla kostnader för skiljenämndsförfarandet, drygt fyra miljoner kronor.
På Rikstrafiken är man trots det nöjd med att frågan avgjordes i skiljenämnden.
– Granskningen pekade ju på att det fanns tveksamheter om stora belopp. Man ska komma ihåg att det är ett avtal som handlar om väldigt stora pengar. Vi tycker att det är viktigt att avtalet prövades.
– Staten har också tagit konsekvenserna av den här frågan. Rikstrafiken har varit allvarligt underbemannad, nu har vi fått mer pengar för att förstärka bemanningen. Det kostar pengar att ha personal anställd, men kostar ännu mer att inte ha det, säger Staffan Widlert.