Det har nu gått några veckor sedan Brottsförebyggande rådet (BRÅ) presenterade sin stora undersökning av omfattningen av hot, våld och trakasserier inom kriminalvården. Den visade bland annat att var fjärde kriminalvårdare utsattes under 2005.