När det stod klart att Veolia förlorat upphandlingen av tunnelbanan startade företaget ett antal rättsprocesser för att få till en ändring av beslutet. Bland annat begärde man en överprövning av hur beslutet att ge tunnelbanan till MTR togs. Veolia hävdar att det erbjuder samma kvalitet till ett betydligt lägre pris.
   Nu har Kammarrätten i Stockholm beslutat om ett så kallat prövningstillstånd. Det innebär att Konkurrensverket ska titta närmare på ärendet. Där har man nu två veckor på sig att avgöra om bedömningen av de olika buden skett på ett korrekt sätt.
   Om Kammarrätten sedan säger att upphandlingen gått rätt till handlar det bara om en försening på några veckor. Om de däremot beslutar om överprövning kan det dra ut på tiden innan ett slutgiltigt avgörande tas. Då talar det mesta för att planerna på att MTR ska ta över trafiken från den 2 november i år grusas rejält.
   – Men vi har valt att fortsätta förhandlingarna med MTR under tiden som ärendet behandlas, säger Lasse Eriksson, ombudsman på Seko Stockholm.