EU:s kommunikationskommissionär Margot Wallström deltar också i debatten.
Gå in på europa.eu/debateeurope och välj det EU-språk du föredrar att skriva och läsa.”