Han sa också att EU-kommissionen kommer att gå emot den svenska regeringen när ärendet tas upp i EG-domstolen.
Häromveckan debatterades ämnet i EU-parlamentet. Kommissionens ordförande José Barroso förklarade att man fortfarande väntar på EG-domstolens utlåtande och att kommissionens roll är både att värna om det sociala regelverket och den inre marknaden.
McCreevy själv sa att kommissionen inte ifrågasätter hur kollektivavtalen i Sverige sköts. Han menade också att utvecklingen på den inre marknaden och den europeiska sociala modellen går hand i hand.
Jan Andersson, socialdemokrat och ordförande i parlamentets arbetsmarknadsutskott, tycker inte att McCreevy egentligen backat från sitt tidigare uttalande.
– Så länge frågan inte är diskuterad i kommissionen i sin helhet får man betrakta McCreevys uttalande som hans eget. Vad Barroso tycker är svårt att veta. Han säger att den svenska kollektivavtalsmodellen inte är hotad. Samtidigt tar han inte avstånd från det McCreevy sagt.
Det råder ingen tvekan om att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige tror Jan Andersson. Han känner sig mer osäker på vad EG-domstolen och kommissionen ska säga om den svenska modellen för att teckna kollektivavtal och då i synnerhet Lex Britannia.
– Jag är också osäker på om domstolen kommer att förorda miniminivåer i kollektivavtalen. Utstationeringsdirektivet som är det regelverk som gäller för utstationerad arbetskraft utgår från en kontinental syn på allmängiltigförklarade kollektivavtal som inte riktigt passar den svenska och danska modellen, säger Jan Andersson.

Fotnot: Lex Britannia är ett tillägg till MBL som tillåter stridsåtgärder för att undanröja utländska kollektivavtal.