Lemcons arbete vid Bjässholmstunneln och Krokbergstunneln på Ådalsbanan stannar, liksom Carrillions på arbetsplatsen Torebo-Heberg.
Det är framförallt inom fyra områden som Seko och Sveriges byggindustrier (BI) inte kan komma överens.
Den första frågan gäller säsongsanställningar. Nu blir var tredje anställd i branschen uppsagd under vintern och tvingas att stämpla.
Enligt Björn-Inge Björnberg, ombudsman på Seko finns det ett stort tryck från medlemmarna för att lösa frågan.
Lösningen, enligt Seko, heter årsarbetstid. Försök med årsarbetstid görs och har gjorts inom branschen, men det kostar pengar och när alla företag inte är med snedvrids konkurrensen.
Förutom alla de problem som säsongsarbetslösheten för med sig, så spetsas frågan till nu när a-kassan ska bli striktare i sin tillämpning.
Björn-Inge Björnberg säger att man inser det problemet ute på företagen men inte centralt.
Den andra frågan handlar om granskningsavgifter. Dessa har BI tidigare inte sett som ett problem på Sekos område. Nu vill de ha bort avgifterna, som är 1,5 procent av lönesumman.
Den fråga som arbetsgivarna, enligt Björn-Inge Björnberg, anser viktigast gäller villkoren vid nattarbete som de vill försämra. Seko accepterar inte BI:s förslag på försämringar. Hälften av medlemmarna arbetar natt, mer eller mindre ofta. Inom banbranschen ännu fler.
Slutligen säger Björn-Inge Björnberg att löneökningarna inte når upp till de drygt 10 procent som blivit norm.