Det svenska lastfartyget kunde gå för egen maskin till Västervik, dit de eskorterades av Kustbevakningen. Hur stora skadorna är vet man inte än.
Danska Marina-S ligger på mellan 80-100 meters djup. Kustbevakningen har skickat ut ett miljöskyddsfartyg med såväl dykare som en fjärrstyrd miniubåt med kamera, en så kallad ROV (remote operated vehicle).
Eftersom man inte vet hur skadorna ser ut på det sänkta fartyget övervakas området också av Kustbevakningens flyg, för att eventuella oljeutsläpp ska kunna upptäckas snabbt. Sikten är dock fortfarande på förmiddagen begränsad i området.
Bägge fartygen var vid olyckstillfället olastade.
Det var väldigt dimmigt i morse när de två små lastfartygen möttes utanför Västervik. Det kan ha bidragit till olyckan, men omständigheterna kring olyckan är inte kända ännu. En förundersökning inleddes av polisen i Kalmar 08.15 i dag.
Det svenska lastfartyget Tinto ägs av Nordgrens Rederi i Örnsköldsvik. Danska Marina-S ägs av ett litet partrederi i Hals i Danmark.