Den danska nämnden för anbudsklagomål som avslog SJ:s klagan är sista instansen i Danmark.
   SJ har samtidigt en överklagan i Sverige som avslogs av länsrätten och som nu ligger hos kammarrätten.
   Hur det danska beslutet påverkar den svenska processen är oklart.
   – Jag har inte stött på något liknande tidigare. Så jag vet inte i dagsläget om det påverkar och i så fall hur det påverkar vårt beslut, säger kammarrättsrådet Niclas Falkendal.
   Han säger också att det är oklart vad som skulle hända om man i svensk domstol skulle göra en annan bedömning än i Danmark.