Man vill ha in regler om arbetstid och övertid i det centrala avtalet, liksom regler om jourtid, beredskap och restid. Man tycker också att konstruktionen med en särskild jämställdhetspott och en låglönesatsning är viktig.