– Helt avgörande för oss är att löner och andra arbetsvillkor i våra kollektivavtal inte berörs av sammanslagningen. Post Danmark blir kvar under dansk lagstiftning.
På 3f menar man också att de bägge postföretagen är starka på olika områden och därför kommer att komplettera varandra bra. I Post Danmark upptar kärnverksamheten, förmedlingen av brev och paket, en större andel av verksamheten. Därför ser de med förväntan fram mot att samarbeta med den svenska Posten.
På sikt kan fusionen ge fler arbetstillfällen i Danmark och Sverige, menar Jens Bentdsen:
– Jag ser sammanslagningen som en möjlighet att stärka Post Danmark och Posten, framför allt på den nordiska marknaden. Men jag tror också att det dansk-svenska samarbetet ger förutsättningar att konkurrera med de stora postbolagen ute i Europa.