Den danska statens kraftbolag Dong får, med vissa förbehåll, lov att köpa Elsam, Energi E2, Köpenhamns Energi och Fredriksberg Elnet.
När Dongs bud först blev känt i slutet av år 2004 förhandlade svenska Vattenfall med huvudägarna till Elsam om ett alternativt bud för att komma in på den danska elmarknaden. Strax därpå köpte Vattenfall in sig med drygt en tredjedel av aktierna i Elsam. I somras kom Vattenfall och Dong överens om att istället dela upp Elsam.
I slutet av förra året sa EU ja till att låta Vattenfall överta 24 procent av Elsams produktionskapacitet i Danmark. Nu får Dong ta över resten om de uppfyller EU:s krav på motprestationer.