Han föreslår också att man höjer åldersgränsen för den så kallade efterlönen, en sorts förtida uttag av pension genom a-kassan, från 60 till 63 år. Samtidigt höjs kvalifikationstiden från 25 års medlemskap i a-kassan till 30 år.
Till det kom en rad förslag om andra försämringar i det danska välfärdssystemet. Ett av förslagen är att skynda på de unga så att de snabbare blir klara med sin utbildning.
Ungas rätt till a-kasseersättning ska också försämras enligt regeringens förslag. De vill halvera a-kasseersättningen för unga i åldrarna mellan 25 och 30 år efter sex månaders arbetslöshet, om de saknar yrkesutbildning. En regel som idag gäller för ungdomar mellan 18 och 24 år.