Hans uppdrag är att se vad avregleringen haft för långsiktiga effekter för konsumenterna, näringslivet, arbetsmarknaden och samhällsekonomin. Bland annat ska en databank upprättas över hur anställningsförhållandena har påverkats av avregleringarna.
– Äntligen kan utvärderingen starta och vi ska bidra med underlag och erfarenheter till Dan Andersson och räknar med ett bra samarbete med utredningen, säger Sekos förbundsordförande Janne Rudén.
Utredningen ska vara klar senast den 1 november med förslag på vad som behövs för att få de avreglerade marknaderna att fungera bättre.

ulf.ek@seko.se