Det säger Sekoombudsmannen Olof Löfman när Sekotidningen besöker området.
Det tidigare sommarstugeområdet håller i rask takt på att omvandlas till ett modernt villaområde där de små stugorna ersättas av pampiga villor. Samtidigt ska vägarna i området byggas om och det gamla el- och telesystemet som idag hänger i samma stolpe ska grävas ner i marken.
När Sekotidningen besöker området är det mesta kaotiskt.
– Titta här. Det här är ett svartbygge. Här har man dragit ellinan i en telestolpe utan att det är ett sambygge. Och här har man dragit el- och teleledningarna i träden. Och titta här. Den här stolpen är ostagad och alltså helt livsfarlig att klättra i, säger Olof Löfman.
På många ställen hänger ledningarna i blåa nylonrep, sådana som används till båtförtöjning.
På ett ställe har man tagit bort stagningen av en stolpe och den har ersatts av ett spännband runt ett träd intill.
– Vi har blivit lovade att man ska åtgärda det här men ingenting händer, säger Per Lindblad, skyddsombud vid Citynet, företaget sköter underhållet av telenätet.
– Det finns stolpar som bara står med bladjärnen i berget och det är inte uppmärkt att det är förbjudet att klättra i dem, säger han.
På Boo energi säger planeraren Peter Almqvist så här om förhållandena.
– Det har blivit en del missförstånd mellan oss och entreprenören. Det blev snabb ryck och vi glömde att sätta upp skyltar om klättringsförbud när en del stag till stolparna togs bort. Men det ska vara åtgärdat nu, säger han.
Att tele- och elledningar hänger fastbundna i träden menar han inte är förbjudet utan det sker med full säkerhet.
– Vi har besiktigat stolparna och bedömt att de är säkra och inte ska kunna ramla ner men man får inte klättra i dem, säger han.