Beteendevetare Charlotta Olsson har undersökt hur ett antal incidenter av upploppskaraktär på anstalterna Hällby, Mariefred och Kristianstad har uppstått. Hon kommer fram till att det största problemet är att kommunikationen inte fungerar på anstalterna. Ledningen har dålig kontakt med vårdarna och vårdarna har dålig kontakt med de intagna.
Alla upplopp Olsson har undersökt har också uppkommit efter att de intagna fått indragna förmåner, som exempelvis färre promenader och mindre tid på gymmet.
En av de intagna som citeras i rapporten säger ”Ju hårdare säkerheten blir desto drastiskare åtgärder blir det.”

Läs hela rapporten Bärsärkarna, en kvalitativ beskrivning och analys av upplevelser från intagna och personal vid incidenter av upploppskaraktär under 2004″ på www.kvv.se.”