I en enkätundersökning svarade 42 procent att de varken fått information av arbetsgivaren eller facket om vad som påverkar deras individuella lön. Samma undersökning visar också att endast 45 procent av medlemmarna får information av sin fackklubb när löneförhandlingarna ska äga rum.
– Löneförhandlingar är en av de viktigaste orsakerna till varför man är med i facket. Vi måste se över hur vi arbetar för att behålla medlemmarna, säger Vibeke Hammarström, ombudsman på Seko Mälardalen och en av dem som skrivit rapporten.
– Vi behöver kvalitetssäkra vårt arbete. De som löneförhandlar måste ha kunskap om dem som de förhandlar för och mer kontakt med medlemmarna. Medlemmarna måste kontaktas av facket innan förhandlingarna. Enkäten visar tydligt att medlemmarna vill se mer av sitt fack, inte mindre, fortsätter Vibeke Hammarström.
Informationsbristen visade sig också gälla i frågan om vem som förde medlemmarnas talan gentemot arbetsgivaren. Drygt hälften av medlemmarna visste inte vem eller vilka det var som löneförhandlade för dem. Endast en av tio sa sig vara nöjd med informationen Seko lämnat om löneförhandlingarna.
Enkätfrågor riktades även till klubbarnas styrelseledamöter. Till skillnad från medlemmarna upplevde en klar majoritet på 71 procent att de tog kontakt med medlemmarna innan löneförhandlingarna. Av medlemmarna var det drygt 70 procent som sa att de inte blivit kontaktade av sina fackliga företrädare innan. Endast en av tio svarade att de blev kontaktade varje år inför löneförhandlingarna.
Enkäten gjordes under år 2005 med ett slumpmässigt urval av aktiva medlemmar i Seko Mälardalen. Svarsfrekvensen på de skriftliga enkäterna var 36 procent. Styrelsemedlemmarna hade en svarsfrekvens på knappt 40 procent.