45 procent av landets häkten och anstalter har inte övat sina beredskapsplaner överhuvudtaget. Det framgår av en enkät som Seko har genomfört efter den senaste tidens rad av allvarliga händelser inom Kriminalvården. 13 av 36 slutna anstalter har inte genomfört någon övning av sin beredskapsplan och detsamma gäller 6 av 28 häkten.
– Nu är det dags för en ordentlig uppryckning när det gäller beredskap och säkerhet. Bäst vore om anstalterna och häktena började med att följa kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter, säger Janne Rudén, Sekos förbundsordförande.
En beredskapsplan ska övas minst en gång per år och innehålla åtgärder mot:
• Hot och våld.
• Rymningar
• Gisslantagande.
– Vi kommer nu att uppmana alla våra förtroendevalda att ta upp frågan med respektive anstaltschef på de arbetsplatser där beredskapen är undermålig, säger Roal Nilssen.
Hela rapporten finns på www.seko.se