Norrlandstrafiken har skötts av Tågkompaniet sedan 2000 då man tog över efter SJ. Men i somras vann Connex, som är ett av Europas största transportföretag, anbudet.
Tågkompaniet har hävdat att Connex dumpat budet. Därför har man stämt Rikstrafiken, den statliga myndighet som upphandlar olönsam trafik, för att man antog Connex bud.
De båda forskarna på Handelshögskolan i Stockholm, Gunnar Alexandersson och Staffan Hultén, har granskat hur upphandlingen gick till och deras slutsats är att Connex dumpade budet för att komma in på marknaden.