Nu kommer Seko att inleda förhandlingar med företaget. Kommer man inte överens i förhandlingarna kommer frågan slutligt att avgöras av Arbetsdomstolen.
Sekos förbundsordförande Janne Rudén ser avskedandet av klubbordförande som en attack på hela fackföreningsrörelsen.