De närmaste åren ska antalet poliser runt om i Sverige öka. Cirka 17.000 poliser ska finnas när 2004 är slut. Det är en ökning på nästan 1.000 från idag. Istället ska polisen dra ner på sina civilanställda. Det gäller allt från passkontrollanter till polisassistenter och lokalvårdare.
   – Polisen har för höga kostnader, säger Jens Saverstam, ombudsman på Seko. Det finns ett beslut om hur många poliser det ska finnas. Därför är det politiskt omöjligt att minska antalet poliser. Istället flyttar man över de civilanställdas arbetsuppgifter på polisen. Egentligen är det ingen besparing eftersom polisen har ett helt annat löneläge och utbildning.
   Det finns olika lösningar för att hjälpa de anställda till nytt jobb eller en ny utbildning genom till exempel Trygghetsstiftelsen.