– Det som hänt är att ett fåtal personer vid ett fåtal tillfällen har fått sina tidrapporter ändrade med ett fåtal minuter vid varje tillfälle. Vi kan inte förstå meningen med detta och ser oerhört allvarligt på det inträffade, säger Ulf Berg som är Citymails utdelningschef i sydväst.
Den fifflande chefen har för ett än så länge okänt antal anställda tagit bort arbetad tid – och därmed också underlag för lön. Fifflet upptäcktes av en av de drabbade. Därefter upptäcktes fler fall på de två brevbärarkontor chefen basar över. Även om det handlar om ett fåtal minuter varje gång en ändring gjorts, blir det sammanlagt till timmar på en månad.
– Hela historien är upprörande. Att få ut den lön man gjort rätt för är det mest grundläggande kravet för alla anställda. Det är viktigt att förtroendet återupprättas på alla sätt, säger Thomas Gorin som är fackklubbens ordförande.
Klubben har svårt att skaka av sig misstankarna om att det förekommit tidsstölder på fler ställen. Därför vill de undersöka omfattningen tillsammans med företaget – något som dragit ut på tiden.
– Vi har pratat med företaget i flera månader och de har fortfarande inte gett oss tillgång till underlaget. Att säga att det bara rör sig om ett fåtal tillfällen är att förringa det som har hänt.
Nu är dock företaget och fackklubben överens om att gemensamt dokumentera de fel som begåtts. Därefter ska rätt lön betalas ut.

Ulf Berg på Citymail uppger att man vidtagit lämpliga åtgärder gentemot den fifflande chefen, vad det innebär vill han inte berätta.
– Vi ser mycket allvarligt på om en chef inte följer uppsatta rutiner. Som chef har man ett större förtroende och därmed större ansvar än en anställd. För mig är det oförklarligt att det har hänt.
Citymail ska också se över rutinerna för tidrapportsystemet för att undvika att något liknande kan hända i framtiden.
– Så fort den här skandalen är över vill vi skriva ett avtal för hur ändringar ska kunna ske. Vi förstår att man måste kunna göra ändringar i tidrapporter, men de ska ske i ömsesidigt samförstånd mellan chef och anställd, säger Thomas Gorin.