På grund av konkurrensregler kommer företaget inledningsvis bara att dela ut brev som väger mer än 50 gram, vilket är den del av postmarknaden som hittills är avreglerad i Danmark. Men inom några år räknar man med att få tillstånd att dela ut lättare försändelser. Företaget kommer inledningsvis att anställa runt 300 brevbärare och räknar med att ha verksamheten i full drift i början av nästa år.